Subalbums

Prievidza - Nové Zámky

Prievidza - Nové Zámky

28.38.2016 22:38

Around Horná Štubňa

Around Horná Štubňa

28.57.2016 19:57

railway lines 170 (Vrútky - Zvolen), 171 (Zvolen - Diviaky) und 145 (Horná Štubňa - Prievidza)

Zvolen - Košice

Zvolen - Košice

17.20.2013 15:20

Banská Bystrica–Červená Skala–Margecany

Banská Bystrica–Červená Skala–Margecany

02.53.2013 14:53

Banská Bystrica–Červená Skala–Margecany